Solceller producerar el medan solfångare producerar värme

paneltaket logo

Solceller

En investering för en självförsörjande elkonsumtion

En solcellsanläggning består av solceller och en växelriktare som monteras på ditt tak eller garage. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den omvandlas från likström till växelström. Detta görs med hjälp av växelriktaren som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem. Ett solcellssystem omvandlar  vidare i snitt cirka 18 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är främst beroende av solcellsmodulens toppeffekt, mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. Solcellerna kan vidare installeras med olika typer av tekniker med hänsyn till aktören och installationsmöjligheterna. Exempel på detta är takintegrerade solpaneler där solcellerna fungerar som både takmaterial och elproducent eller mer traditionella solpaneler som installeras på de redan befintliga takplattorna. Solceller är alltså ett förnyelsebart sätt att producera el där tekniken blir både ekonomiskt och miljömässigt hållbart!

El från solen är smart:

 • Energin tar aldrig slut
 • Solcellsmoduler med en effektgaranti på 30 år eller längre
 • Beprövad teknik med hög kvalitet
 • Elpris under en krona mer kilowattimme
 • Möjlighet att sälja sitt överskott
 • Inga drivkostnader
 • minimalt med skötsel
 • Kan installeras på olika typer av tak
 • Beräkning av elproduktion som vägs emot elanvändningskostnad
 • Ekonomiskt och miljömässigt försvarsbart
solarteknik logo

Solfångare

En investering som ger värme i många år

Solfångare är byggda för att bemöta värmen från solens strålar och utnyttja den till olika typer av uppvärmning. En solfångare kan därför användas till uppvärmning på många olika sätt. Det vanligaste är att låta solfångaren sköta varmvattnet eller uppvärmningen av huset. Många använder även solfångare för att värma sin swimmingpool. Solfångaren kan också bli ett värmetillskott till den huvudsakliga värmekällan som ex. ved, pellets eller värmepump. Solfångare är därför ett bra komplement till din huvudsakliga värmekälla. Solfångare funkar därför utmärkt tillsammans med en värmepump där uppvärmningen blir billigare och pumpen håller längre. Har man bergvärme kan solfångarna även värma upp borrhålet. Då bor man riktigt billigt och värnar om miljön. Solfångarna är likt solceller en på lång sikt god investering, där investeringen efter en tid betalas av och aktören går med plus. Det är därför viktigt att solfångarna är av hög kvalitet med lång livslängd.

Värme från solen är smart:

 • Energikällan tar aldrig slut
 • Ingen miljöpåverkan
 • Kostar ingenting när installationen är betald
 • Halverad eldningssäsong för ved/pelletseldare
 • Förlänger livslängden på värmepumpar och pelletsbrännare
 • Kan återladda värmepumpars borrhål
 • Kräver inget arbete, minimal skötsel
 • Beprövad teknik som håller länge
 • Går att montera på alla taktyper
 • Kan enkelt anslutas till befintlig ackumulator