Solceller ökar men behöver ske snabbare – otroligt attraktivt pris just nu

Företagen är i chock när vi har rusande elpriser i södra Sverige mitt i sommaren, panikupphandlingar av kärnkraft och ett chockat näringsliv som bara kan se på när politiken stänger av strömmen. ”Detta är bara en föraning av vad som komma skall”, säger en expert till fPlus om läget i det svenska elsystemet.

Det svenska näringslivet ser på utvecklingen med en växande känsla av uppgivenhet och snudd på desperation. I en debattartikel i Dagens Industri från denna veckan skriver flera tunga industridirektörer från den svenska basindustrin. De står för nästan 30 procent av de svenska exportinkomsterna, att situationen inte bara är ohållbar – den är oacceptabel. Man påpekar att vi befinner oss långt från de förutsättningar som behöver vara på plats i ett land som strävar efter välfärd. Där en konkurrenskraftig industri och klimatneutralitet där elektrifiering är en nyckel.

”Faktum är att blotta risken för att industrier kan komma att kopplas bort på grund av effektbrist försämrar förutsättningarna för satsningar i svenska industrianläggningar”.

”Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet och Ringhals 1 planeras att tas ur drift kommande årsskifte. Det betyder att Ringhals 1 inte kan rädda spänningsstabiliteten nästa sommar. Vad gör vi då?”, skriver man.

Anders Carlsson Jerndal är vd på det klassiska bageriet Pågen i Malmö. Förra året nekades företaget att göra en investering på grund av kapacitetsbristen i elnäten. En situation som framkallats av en skatt på kraftvärme som resulterade i en akut elbrist både i Stockholm och Malmö.

Den krisen avvärjdes efter att regeringen tillfälligt lyckats lösa den mest akuta bristen. Tillsammans med regionnätägaren EON genom att starta upp kraftvärme som slagits ut av skattehöjningarna.

Anders Carlsson Jerndal menar att den uppkomna situationen är helt orimlig. Den förda energipolitiken riskerar att slå undan benen på det sydsvenska näringslivet.

Det blir omöjligt att kunna planera och styra över sin kostnadsbild med denna skörhet i nätet. Vi har nu legat på priser upp till 2 kronor per kwh medan Norrland ligger på 13 öre/kwh. Vår konkurrenskraft urholkas och varför skall vi då investera i Skåne eller Göteborg om vi inte har tillgång till driftsäker el och energi till ett konkurrenskraftigt pris. Detta är ju dock en väldigt starkt incitament för att skaffa solceller enligt Paneltaket AB.

– Regeringen talar varmt om miljö och klimat men agerar kontraproduktivt. I rådande situation där politiker och världsamfund är övertygade om att delar av den naturliga fotosyntesen skall sänka planeten hur kan man då stänga ner kärnkraft? För mig en helt omöjlig ekvation. För Ola Ringdahl, vd på byggföretaget Lindab med huvudkontor i Båstad. Då kom beskedet om elbrist och systemkris mitt i sommaren inte som en överraskning.

– Vi räknar tyvärr med att det kommer att bli ”blackouts” i Sverige och att vi kommer att få se elransonering. Det är bara en tidsfråga. För investeringsklimatet i Sverige är detta så klart en katastrof. Tillgång till säker el är bara ett måste för de flesta företag. Vi på Lindab är inte så elintensiva men det här gör ju att man funderar både en och två gånger innan vi genomför en nyinvestering om det skulle behövas.

Större anläggningar, nya parker och högre effekter

Linköping har nu byggt den största solcellsparken hittills på 12 MW. Sjöbo har en på 5 MW, Göteborg en på 5 MW, Varberg har solsidan på 2,5 MW och det kommer fler i den storleksordningen. Men behöver ske snabbare för att kunna nå Sveriges och världens miljömål för att bli fossilfritt. Paneltaket ser fram emot Northvolts inflytande på marknaden i form av lokala lagrande enheter för att kunna jämna ut efterfrågan samt kapa toppar och göra ett stabilare nät.

Solcellsbidraget görs om

Regeringen har beslutat om ansökningsstopp för solcellsstödet från och med den 7:e juli 2020. Regeringen har istället föreslagit att investeringsstödet ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Det ska gälla privatpersoner och det oroar branschen.

– Om investeringsstödet till företag går från 20% direkt ner till 0% ser vi att det lägger en våt filt över branschen. Risken är stor för både jobb- och kunskapstapp, säger Anna Werner. Däremot välkomnar vi att stödet till privatpersoner görs om till ett avdrag som liknar rotavdraget. Stödsystemet var för ryckigt och pengarna tog ibland slut säger Anna Werner vd för branschorganisationen Svensk solenergi.

Referenser

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/se-den-nya-solcellsparker-fran-luften

https://www.fplus.se/elkrisen-varre-an-nagonsin-foretagen-i-chock/a/awgL67

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/har-ar-sveriges-storsta-solparker-men-branschen-orolig-for-framtiden

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/fardigstallandetiden-forlangs-for-solcellsstodet/