Förnybar energi ökar

Andelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Ökningen beror främst på en större användning av förnybara bränslen i transportsektorn samt en ökad vindkraftsproduktion. Det visar den femte rapporten om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklats under 2017 och 2018 som Energimyndigheten har gjort.

2020 inleds med ovanligt låga elpriser

Det milda, blöta och blåsiga vädret som inlett året gör att elpriset sjunkit. Just nu ligger priset på den nordiska elbörsen under 30 öre per kWh, det är 25 procent lägre än snittet för årstiden, trots att Ringhals 2 har avvecklats. Förra året samma tid låg elpriset över 50 öre per kWh, enligt en rapport från elbolaget Bixia.

Solcellsstödet snart slut för 2020

Solelsboomen fortsätter. Antalet anläggningar har ökat med nästan 80 procent det senaste året och regeringen skjuter nu till 300 miljoner kronor i solcellsstöd för att korta de långa köerna till bidraget.

Men det är inte beslutat att stödet är över utan det är endast media som försöker skrämmas och rikta det enligt Paneltaket AB.
Solceller är sanslöst lukrativt ändå utan bidrag och bidrag skall endast ses som en bonus om man får det.

Men för den som vill ta del av årets pengar är det bråttom. ”I februari kan de vara slut”, säger Christopher Frisk på Energimyndigheten.

Batteristödet

Batteristödet förlängs också och blir en viktig del inom kompletterande av en solcellsanläggning i framtiden och gör det ännu mer framtidssäkert än vad det redan är med solpaneler.

Referenser

https://www.vindkraftsnyheter.se/20200109/5932/2020-inleds-med-ovanligt-laga-elpriser

https://www.vindkraftsnyheter.se/20200115/5934/andelen-fornybar-energi-okar

https://www.di.se/nyheter/solcellspengarna-slut-om-nagra-veckor/