Sverige ökade solcellsmarknaden 78 % förra året 2018!

SCB släppte ny statistik över nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Vid utgången av 2018 fanns 25 486 solcellsanläggningar med en ökning med 10 188 (67%) anläggningar sedan 2017. Vilket gjorde att den installerad effekten ökade under 2018 med 180 MW (78%) till 411 MW. Alltså installerades knappt hälften av alla nätanslutna solceller i Sverige ifjol!

Västra Götalands län och Skånes län har med 62,5 MW respektive 62,4 MW mest installerad effekt. Men fyra län har mer än fördubblat den installerade effekten under 2018. Det är Västra Götalands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län.

Preliminära marknadssiffror visar att den globala solcellsmarknaden stabiliserades under 2018. Totalt installerades cirka 100 GW under 2018, vilket kan jämföras med 98,9 GW under 2017.

Att marknaden inte fortsatte att växa nämnvärt under 2018 beror på att den kinesiska marknaden minskade från 53 GW under 2017 till 45 GW under fjolåret. Den troligtvis tillfälliga tillbakagången av den kinesiska marknaden kompenserades ifjol av större installationsvolymer i andra delar av världen. Bland de växande marknaderna är det värt att notera Indien (10,8 GW), Australien (3,8 GW), Mexiko (2,7 GW) och Korea (2,0 GW).

Den totala installerade solcellskapaciteten i världen har numera passerat 500 GW. Det vill säga att denna kapacitet stod för ungefär 2,6 % av den totala elproduktionen i världen 2018.

 

Referenser

http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/statistics/IEA-PVPS_T1_35_Snapshot2019-Report.pdf

http://bengtsvillablogg.info/2019/03/27/solceller-okade-med-78-i-sverige-under-2018/