Allt fler kapitalsatsningar sker i elenergibranschen!

By |2018-03-09T12:40:50+00:00februari 28th, 2018|Artiklar|

Ett större fokus läggs mer och mer på den förnyelsebara energin och specifikt elenergin. Regeringen har blandannat kommit med förslag om att slopa behovet av bygglov vid installation av solceller för att avlasta byggnadsnämnderna. Detta kan ses som ett resultat utav att solcellsinstallationerna har ökat, men också utav anledningen att förenkla själva inköps-och installationsprocessen av

Solceller blir allt billigare!

By |2018-03-09T12:41:03+00:00februari 14th, 2018|Artiklar|

Aftonbladet, Tidningensyre och Mestmotor skriver i var sin artikel om hur solenergin blir en allt mer långsiktigt lönsam investering och hur solenergin banar vägen för det pågående arbetet mot ett förnyelsebart fossilfritt samhälle. I blandannat Göteborg har allt fler planer på investeringar inom solenergin bland privatpersoner och det kommunala varit uppe på tapeten efter staden