Allt fler kapitalsatsningar sker i elenergibranschen!

Av |2019-01-17T12:12:36+01:00februari 28th, 2018|Artiklar|

Ett större fokus läggs mer och mer på den förnyelsebara energin och specifikt elenergin. Regeringen har blandannat kommit med förslag om att slopa behovet av bygglov vid installation av solceller för att avlasta byggnadsnämnderna.  Orsaken till detta har många faktorer. Först och främst kan det ses som ett resultat av att solcellsinstallationerna ökar. För det

Solceller blir allt billigare!

Av |2019-01-17T12:19:48+01:00februari 14th, 2018|Artiklar|

Aftonbladet, Tidningensyre och Mestmotor skriver i var sin artikel om hur solenergin blir en allt mer långsiktigt lönsam investering. De skriver dessutom om hur solenergin banar vägen för det pågående arbetet mot ett förnyelsebart fossilfritt samhälle. Hur intresset för solceller ökar I blandannat Göteborg har allt fler planer på investeringar inom solenergin bland privatpersoner och